ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ส.ค. 62 การตรวจสุขภาพประจำปี ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน จะเดินทางไปตรวจสุขภาพประจำปี ที่โรงพยาบาลพระยุพราช ท่าบ่อ
14 ส.ค. 62 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน จะประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ห้องประชุมแลภูแลง (อาคาร ๕)  ตั้งแต่งเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
09 ส.ค. 62 ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ "วันแม่แห่งชาติ"
โรงเรียนจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล / กิจกรรมวันแม่