ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านเทานาบอน
หมู่ที่ 4 ถนนบ้านม่วง-เทพประทับ บ้านเทากลาง   ตำบลนางิ้ว  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 042080471
Email : snamkong@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน