กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อรวรรณ อาคม
ครู คศ.1

นางจุฬาลักษณ์ อาคม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0