กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

อรวรรณ อาคม
ครู คศ.1

นางจุฬาลักษณ์ อาคม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0