กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอัศวิน ศรีสว่าง
ครูผู้ช่วย