ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงานวิจัยบทที่ 2
ชื่ออาจารย์ : ดร.บุญรอด เหลืองาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2562,13:39  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานวิจัยบทที่ 1
ชื่ออาจารย์ : ดร.บุญรอด เหลืองาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2562,13:39  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : DLTV TELETRAINNING
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัชราภรณ์ ทองน้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2562,15:52  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขัน Impromtu Speech ชั้น ป.1-3 ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิราพรรณ ภูกัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2562,15:45  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรอบรม TEPE Online
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขจี ผ่านประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2562,15:45  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : TEPE
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิรวรรณ สมโยค
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2562,15:45  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 21
ชื่ออาจารย์ : นายปุริวัฒน์ บ้านหว้าน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2562,15:42  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมครูผู้ช่วยออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกานดารัตน์ เภาศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2562,15:42  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน
ชื่ออาจารย์ : นายธรรมนูญ แสงมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2562,15:42  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฟุตซอล
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธภูมิ บุญรวม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2562,15:39  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..